Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. In het basispakket is een standaard vergoeding van 10 uur per kalenderjaar opgenomen. Houd hierbij rekening met uw algemene eigen risico.

Onze praktijk kan gecontracteerde zorg leveren voor bijna elke zorgverzekeraar. Als u een aanvullende verzekering heeft dan kunt u recht hebben op een extra vergoeding.

Enkel met Caresq hebben wij in 2023 geen contract afgesloten. Onder Caresq vallen Aevitae, EUCARE en Care4Life. Indien u een zorgverzekering hebt lopen bij een van deze aanbieders kunt u wel bij ons terecht voor behandeling. De factuur dient u dan zelf in bij uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat u slechts een deel van het factuurbedrag vergoed krijgt.

Informeer bij uw ziektekostenverzekering of kijk in uw polis voor meer informatie.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden bij u in rekening gebracht.

Verwijzing

Ergotherapie in Drenthe werkt meestal op verwijzing van een (huis)arts of specialist. Uw arts kan u verwijzen middels een verwijsformulier.

Ergotherapie in Drenthe is ook direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts een afspraak kunt maken. In dit geval brengt de ergotherapeut uw (huis)arts/specialist, met uw toestemming, op de hoogte van het feit dat u of uw kind behandeld wordt en waarom.