Klachtenprocedure

Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Als u een klacht hebt over de door ons geleverde zorg kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Daar kunt u ook informatie vinden over de procedure.