Doelgroep kinderergotherapie

De kinderergotherapeut heeft ervaring met de behandeling van kinderen met neurologische en orthopedische aandoeningen, aangeboren of verworven. Kinderen van 0 tot 16 jaar kunnen naar de kinderergotherapeut verwezen worden.

Daarnaast kunnen jongeren ouder dan 16 jaar met een meervoudige handicap bij de kinderergotherapeut terecht. De problemen waarmee zij geconfronteerd worden behoeven vaak specifieke kennis vanuit de kinderrevalidatie, bijvoorbeeld bij spasticiteit, complexe zitproblemen of zelfstandigheidstraining.

Beperking na ziekte of ongeval

De stap van een revalidatiecentrum of kinderziekenhuis naar thuis kan soms erg groot zijn en vaak kun je van tevoren de situatie niet geheel overzien.

Wanneer een kind na een ongeval of ziekte thuis komt uit een ziekenhuis of revalidatiecentrum, kan het zijn dat er in de thuissituatie of op school nog vragen zijn.  Ook kan het zijn dat er nog behandeling of begeleiding van een kinderergotherapeut noodzakelijk is.

De kinderergotherapeut werkt nauw samen met ziekenhuizen en revalidatiecentra en kan het kind zo nodig in de thuissituatie behandelen. Neemt u rustig contact op om te overleggen welke ervaring de kinderergotherapeuten hebben en welke begeleiding ze kunnen bieden.

De kinderergotherapeut zal contact opnemen met de behandelaars en de revalidatiearts van het ziekenhuis of revalidatiecentrum voor een goede overdracht.

Aangeboren beperking

Kinderen met een aangeboren beperking lopen soms tegen activiteiten aan die ze zelfstandig of met hulp(middelen) willen leren uitvoeren. Een kinderergotherapeut bespreekt dit probleem met het kind, de ouders of andere betrokkenen en zoekt samen met hen naar een oplossing. Als het nodig is kan de ergotherapeut het kind observeren of behandelen/trainen op de plaats waar het kind zijn problemen ervaart.

Soms is het nodig een voorziening of hulpmiddel aan te vragen bij de gemeente (WMO) of ziektekostenverzekeraar. De kinderergotherapeut kan u hierin ondersteunen en stelt voor de ziektekostenverzekeraar een compleet advies op. In andere gevallen maakt de ergotherapeut bijvoorbeeld een klein spalkje waarmee een voorwerp beter kan worden vastgehouden.

Onbegrepen handelingsproblemen

Het is niet altijd duidelijk waarom een kind bepaalde handelingsproblemen heeft. De kinderergotherapeut is deskundig in het analyseren en verbeteren van de activiteiten die kinderen doen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het kind, maar naar het kind in relatie tot zijn omgeving en wat hij hierin doet.

Ergotherapie biedt hulp en ondersteuning bij de (fijn-) motorische en sensorische ontwikkeling van het kind. Kinderen met bijvoorbeeld problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen soms ‘onhandig’ of ‘druk’ gedrag vertonen. De problemen in de sensorische informatieverwerking worden behandeld, het kind oefent de handelingen waarmee hij problemen heeft en de omgeving wordt geinstrueerd. Het doel van de behandeling is dat het kind de handeling die hij graag wil doen, in zijn omgeving kan uitvoeren. Zonodig kan de ergotherapeut het kind op locatie observeren en behandelen.